Badminton Competition

ระบบรับสมัครและจัดการแข่งขันแบดมินตันสำหรับมือสมัครเล่น

1. หากสนใจใช้โปรแกรมจะได้ link อย่างไร

ตอบ : เมื่อผู้จัดติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดแล้ว admin จะส่ง link เพื่อไปจัดแข่งขันได้เลย เช่น http://www.badmintoncompettition.com/2017/xxxxx และได้ username + password เข้าไปจัดการได้เลย

2. จะติดต่อ admin ได้อย่างไร

ตอบ : สามารถติดต่อได้ที่คุณโอ๋เบอร์ 0813899331 ,lineid : sura.oh2

3. การคิดค่าบริการคิดอย่างไร

ตอบ : ค่าบริการคิดเป็นต่อ 1 การแข่งขัน เช่น xxx บาท ต่อการจัดแข่ง 1 ครั้ง

4. หากผู้จัดยกเลิกการแข่งขันต้องทำอย่างไร

ตอบ : หากยกเลิกการแข่งขัน admin จะเก็บ link ไว้ให้หากผู้จัดพร้อมจัดสามารถจัดต่อได้โดยไม่คิดค่าบริการ

5. ระบบนี้ดีกว่าระบบเดิมที่ใช้ Google Doc อย่างไร

ตอบ : การใช้ Google Doc มีข้อดีคือฟรี แต่ยังขาดฟังก์ชันการทำงานที่ผู้จัดต้องการไปหลายอย่าง เช่น รูปภาพผู้แข่งกัน การลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ การจัดสาย ใบให้คะแนนกรรมการ ๆลๆ ระบบนี้จะช่วยผู้จัดลดเวลาในการหาข้อมูลและจัดการข้อมูลการแข่งขันได้รวดเร็วขึ้น และผู้สมัครสามารถสมัครและตรวจสอบการสมัครได้ง่ายขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่มากเพราะเข้าใจว่าผู้จัดมีความเสี่ยงในการจัดแข่งขัน