ยินดีต้อนรับ :
 
#ประกาศเลื่อนการจัดงานแข่งขันแบดมักม่วน
 
จากเดิมวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน
 
ตามสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่นี้ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดง
เพื่อลดการรวมตัวเป็นกลุ่มและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ผู้จัดการแข่งขันและทีมงาน ขอเลื่อนกำหนดการแข่งขันจากเดิมออกไปก่อน
 
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นจนสามารถจัดงานได้ผู้จัดงานจะรีบกำหนดวันจัดงานแข่งขันใหม่อีกครั้ง
และประชาสัมพันธ์ไปยังนักกีฬาที่ผ่านการประเมินแล้ว และผู้ที่ยังสนใจเข้าร่วมแข่งขันอีกครั้ง
 

 

 

มักม่วน แบดมินตัน ขอนแก่น 

MaxMoan Badminton Cup Khonkaen

 

เสาร์และอาทิตย์ ที่ 8-9 พฤษภาคม 2564

ณ สนามแบดมินตันชยาธิป ขอนแก่น

 

  หมดเขตรับสมัครและชำระค่าสมัคร

ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2564

 

 จัดการแข่งขันและประเมินมือโดย: คุณเน็ก ณภัทร

 สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร : 0947499465 

    

#สนใจสั่งซื้อเสื้อประจำรายการ เป็นที่ระลึก ติดต่อคุณเน็ก

 

"มีของรางวัลและของที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่ร่วมรายการมากมาย"

=แล้วเจอกันนะ ทุกคน=

 

 

การวัดระดับมือการเล่นในการจัดการแข่งในรายการมี 6 รุ่น

ผู้จัดการแข่งขัน พิจารณาแต่ละระดับมืออ้างอิงตามดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้     

การพิจารณาคุณสมบัตินักกีฬาโดยหลักฐานภาพบันทึกวีดีโอ และข้อมูลประวัติการแข่งขัน "นักกีฬาเป็นรายบุคคล" เพื่อสิทธิ์ในการสมัครลงแข่งขัน และประเมินระดับฝีมือนักกีฬาโดยทีมงาน การพิจารณาควรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น


• ระดับมือ S

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นในระดับมือ S เท่านั้น ไม่มีการเวทน้ำหนักโดยมีคนตีคุมมาร่วมแข่ง

(นักกีฬาที่ผู้ประเมิน เห็นว่าเล่นในระดับ S+ จะไม่สามารถคู่กันได้ในรุ่นนี้) *แก้ไขแล้ว


• ระดับมือ SNW
ผู้สมัครจะเป็นผู้หญิงคู่ โดย 1 คนถูกประเมินเป็นมือ S และอีก 1 คนต้องไม่เกินในระดับมือ N

(ประเมินเทียบเฉพาะหญิงไม่เปรียบมือกับผู้ชาย)


• ระดับมือ SN
รับสมัครชายหรือหญิงที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นจับคู่ S/S+ คู่กับมือ N 
หรือคู่ที่มือต่ำกว่า

(นักกีฬาที่ผู้ประเมินว่าเล่นในระดับ N+ ขึ้นไปจะไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันในรุ่นนี้)

 

• ระดับมือ NP-
รับสมัครชายหรือหญิงที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นจับคู่มือ N/N+ หรือเบากว่า คู่กับมือ P- 
หรือคู่ที่มือต่ำกว่า

(นักกีฬาที่ผู้ประเมินว่าเล่นในระดับ P ขึ้นไปจะไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันในรุ่นนี้)

 

• ระดับมือ P-P
รับสมัครชายหรือหญิงที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นจับคู่มือ P- หรือเบากว่า คู่กับมือ P 
หรือคู่ที่มือต่ำกว่า

(นักกีฬาที่ผู้ประเมินว่าเล่นในระดับ P+ ขึ้นไปจะไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันในรุ่นนี้)

 

• ระดับมือ PP+
รับสมัครชายหรือหญิงที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นในระดับจับคู่ P คู่กับมือ P+ 
หรือคู่ที่มือต่ำกว่า

 (นักกีฬาที่ผู้ประเมินว่าเล่นในระดับเกินมือ P+ หรือ นักกีฬาทีมชาติจะไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน)

 

 - นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที  ทั้งนี้ต้องผ่านการประเมินมือจากคณะกรรมการประเมินมือแล้ว

                                                 

 


ประชาสัมพันธ์
ลำดับหัวข้อเอกสาร