ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 15 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 15 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 4 คู่
คงเหลือ 9 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 27 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 27 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 15 คู่
คงเหลือ -3 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ มือใหม่
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 33 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 33 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 24 คู่
คงเหลือ -1 คู่