ยินดีต้อนรับ :
การรับสมัครเข้าแข่งขันและการชำระเงิน

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง  วันที่ 5 มิถุนายน 2564

เตรียมข้อมูล  

ชื่อ-สกุลจริง ชื่อเล่น เพศ พศ.เกิด  รูปภาพนักกีฬา ก่อนเพื่อการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและรอการยืนยันว่าผ่านจึงชำระค่าสมัคร 

 สอบถามข้อมูลได้ที่  

Tel: 0943104215 โค้ชสุเมธ

การชำระเงิน 

ธนาคาร กสิกรไทย  

ชื่อบัญชี นายสุเมธ  วิริยชัยฤกษ์    เลขที่บัญชี  039-8-59526-2

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินผ่านทาง  line_id  : Sumatekorat2517

* หมายเหตุ : เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาโอนเงินตามประเภทที่ตนเองลงสมัครแข่งขัน และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

** คู่ที่ผ่านการพิจารณามือแล้ว กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 หากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันทันที! **

 

 

 

ประกาศสายการแแข่งขัน

ประกาศสายการแข่งขันใน วันที่ 10 มิถุนายน 2564  (หลังจากประกาศสายแล้ว จะไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวนักกีฬา)