ยินดีต้อนรับ :

TK BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020

ผลการแข่งขัน

นักกีฬารุ่นเยาวชนที่ต้องการเกียรติบัตรติดต่อได้ที่สิงโตโดยตรงเพื่อสั่งจัดพิมพ์และจัดส่งให้กับผู้ปกครองทุกท่านครับ

 

สายการแข่งขัน

ตารางเวลาวันที่ 2

ตารางเวลาวันที่ 1

 

ผลคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
BS15     GS15     BS13   GS13    BS11   GS11

P+/C   N/P-   P-/P  N

 

สายการแข่งขันรอบน็อกเอ้าท์(รอบแบ่งกลุ่มต้องเสร็จสิ้นก่อน)

KO BS15     KO GS15    KO BS13  KO GS13  KO BS11  KO GS11

P+/C   N/P-   P-/P  N

 

 

ประกาศที่14
(ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.10น.)

เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อรุ่น GS13
สืบเนื่องด้วยการลงรุ่นประเภท GS11 ซึ่งลงซ้ำกัน 2 รุ่น ซึ่งรายละเอียดมี ของ GS13 รวมอยู่ด้วย
จึงขอเปลี่ยนชื่อรุ่นให้ตรงกับความเป็นจริงในลำดับที่ 112-117,142-129, 136-141ให้เป็นรุ่น GS13
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง


ตารางเวลาวันที่ 1 และวันที่ 2 ฉบับล่าสุด

 

ประกาศที่13
(ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 00.29น.)

เรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาการแข่งขันใหม่ทั้งหมด
คณะกรรมการขอนักกีฬาทุกท่านดำเนินการปรับเปลี่ยนตารางเวลาใหม่ทั้งหมด
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการแข่งขัน และการเรียนต่อของเด็กๆด้วย
ทางคณะกรรมการขออภัยในความไม่สะดวกของนักกีฬาทุกท่านมา ณ ที่นี้

โหลดตารางเวลาวันที่ 1 และวันที่ 2 ฉบับแก้ไขใหม่ทั้งหมด


ประกาศที่12
(ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.50น.)
เรื่องการปรับเวลาการแข่งขันให้เร็วขึ้น
การเรียกนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันก่อนตารางเวลา
แก้ไขรายชื่อนักกีฬาตกหล่น (P-/P กลุ่มE ที่ต้องเป็นกลุ่ม5)


เนื่องด้วยจำนวนแมตซ์การแข่งขันที่เยอะมาก ทางคณะกรรมการจึงขอเลื่อนเวลาให้แข่งเร็วขึ้น

โดยให้เริ่มแข่งขันเวลา 08.10น.เป็นต้นไป โดยจะเวลาตามตารางเวลาเป็นสำคัญ หากว่าจำนวนแมตซ์เร็วกว่าเวลา
คณะกรรมการขอเรียกนักกีฬาที่มีความพร้อมขึ้นมาทำการแข่งขันก่อนได้โดยสอบถามนักกีฬาก่อน
และการเพิ่มนักกีฬาที่ตกหล่น ซึ่งจะต้องเป็นกลุ่ม 5 คน  (P-/P กลุ่มE ที่ต้องเป็นกลุ่ม5)

โดยได้แก้ไขตารางเวลาวันที่ 1 และลิงค์สำหรับการดาวโหลดมา ณ ที่นี้แล้ว
โดยยึดสายการแข่งขันล่าสุดเป็นสำคัญ


 

 

ประกาศที่11
(ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00น.)

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุดด้วยการสมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การจัดทำตารางเวลาเป็นที่น่าหนักใจมาก
ทางคณะกรรมการขอดำเนินการดังนี้

                          1.ให้แมตซ์เด็กทำการแข่งขันเช้าวันอาทิตย์ ทั้งหมด
                          2.ระดับมือแบดเว็บทั้งหมด (N, N/P-, P-/P, P+C) จัดแข่งรอบคัดเลือกในวันเสาร์ โดยที่
                          3.ขอให้นักกีฬาทุกท่าน ดูเวลาและรักษาเวลาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยหากนักกีฬาไม่มา
                             ทำการแข่งขันตามเวลา ทางคณะกรรมการขอดำเนินการแข่งขันแมตซ์ต่อไปทันที
                          4.หากสามารถควบคุมเวลาได้ดี แมตซ์ที่ 239-270 รอบน็อกเอ้าท์ มือ N, N/P-
                             จะจัดแข่งในวันเสาร์ หากเวลาไม่เอื้อจะเลื่อนแข่งเป็นวันอาทิตย์แทน โดยลงตารางไว้ก่อน
                             โดยจะแจ้งนักกีฬาล่วงหน้าเสมอ และขอให้นักกีฬารุ่น 
มือ N, N/P- สอบถามที่
                             โต๊ะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ตารางเวลาวันที่ 1

 

Google-Drive link

                                                            - สายการแข่งขันรอบน็อกเอ้าท์ก่อนการจับสลาก

                                                            - รายชื่อนักกีฬาที่จะทำการจับสลาก
                                                            - ภาพถ่ายสายฯภายหลังจากเสร็จสิ้นการ LIVE สด
                                                     - ตารางเวลาวันที่ 1(อัพเดตล่าสุด)

 

 

ประกาศที่10
(ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 21.30น.)

สืบเนื่องด้วยมีการรับสมัครที่ผิดพลาดจึงทำให้ ด.ช.ศิวกรศรี บุญเรือง(กัน)

รายชื่อไปอยู่ในรุ่น GS11 ซึ่งได้ทำการจับสลากแบ่งสายไปแล้วนั้น

ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ดูสายการแข่งขันทั้งสองรุ่นคือ GS11 และ BS11 แล้ว

จึงได้ลงความเห็นว่า ให้นำรายชื่อ

ด.ช.ศิวกรศรี บุญเรือง(กัน) ลงรุ่น BS11 ลำดับที่ BS11.A2 ที่ว่างอยู่

และ

นำรายชื่อ พิรานันท์ สิทธิสินทรัพย์ (คิ้ม) รุ่น GS11 ลำดับที่ GS11.D5 เดิม

ย้ายไปที่ GS11.B1 แทนที่ลำดับเดิมที่ว่าง

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
(ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 21.30น.)

 

 

ประกาศที่9

เรื่องจับสลากแบ่งสาย ถ่ายทอดสด

21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00น.

ทางFacebook สิงโต กะเก๋

https://web.facebook.com/to1414/

สายการแข่งขันรอบน็อกเอ้าท์ก่อนการจับสลากและ
รายชื่อนักกีฬาที่จะทำการจับสลาก

 

คลิ๊ก

 

 

วันสุดท้าย...!!!!

คู่ที่ผ่านการพิจารณามือแล้ว กรุณาชำระเงิน

ก่อนเวลา 23.59 ของวันที่ 19 ตุลาคม 2563

เพื่อคณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากแบ่งสายและออกสายการแข่งขันอย่างรวดเร็ว

 

ประกาศที่8

ประเภทมือ N/P-


เนื่องด้วยมีผู้สมัครเข้ามา (12 ต.ค. 2563 18.03น. จำนวน 67 คู่)

ทางคณะกรรมการจึงแจ้งดังนี้

1. พิจารณาผู้สมัครประเภทมือ N/P- ก่อนหน้านี้
    เพื่อทางคณะกรรมการพิจารณาประเมินมือ โดยผู้ที่สมัครหลังจาก

    วันดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาภายหลัง (12 ต.ค. 2563 18.03น. จำนวน 67 คู่)

2. เพิ่มการแข่งขันเป็น 64 คู่ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก

            2.1 ผู้ที่ให้ผ่านในระดับมือ N/P- และ

            2.2 ผู้ที่ผ่านข้อ 2.1 ขอให้นักกีฬา/ผู้จัดการทีม รีบชำระเงินโดยด่วน 

           โดยขอสงวนสิทธิ์ ให้ผู้ที่ชำระเงินก่อน มีสิทธิ์ก่อน

 

3. ปรับเงินรางวัลเป็น

            อันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

            อันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท (ห้าพันบาท)

            อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท) สองอันดับ

 

ประกาศที่ 7

ประชาสัมพันธ์ที่พักนักกีฬาราคาพิเศษ

ณ โรงแรมอิงธารา ขอนแก่น

ใกล้สนามแข่ง TK เพียง 200 เมตร

ราคาพิเศษเพียงห้องละ 599 บาท

ดูรายละเอียดได้ที่ LINK

 

ติดต่อจองห้องพักได้ที่คุณแม็ค ฮัลโหล

Tel.: 0991739222
Line : maxkung2528

 

ประกาศที่6

ประเภทมือ N


เนื่องด้วยมีผู้สมัครเข้ามาจำนวนมาก (27 ก.ย. 2563 13.30น. จำนวน 79 คู่)

ทางคณะกรรมการจึงแจ้งดังนี้

1. พิจารณาผู้สมัครประเภทมือ N ก่อนหน้านี้
    เพื่อทางคณะกรรมการพิจารณาประเมินมือ โดยผู้ที่สมัครหลังจาก

    วันดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาภายหลัง (27 ก.ย. 2563 13.30น. จำนวน 79 คู่)

2. เพิ่มการแข่งขันเป็น 64 คู่ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก

            2.1 ผู้ที่ให้ผ่านในระดับมือ N และ

            2.2 ผู้ที่ผ่านข้อ 2.1 และต้องชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่ให้ผ่าน

โดยขอสงวนสิทธิ์

ให้ผู้ที่ชำระเงินก่อน มีสิทธิ์ก่อน

 

3. ปรับเงินรางวัลเป็น

            อันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

            อันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท (ห้าพันบาท)

            อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท) สองอันดับ

 

**จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน**

 

 

ประกาศที่5

ประกาศเรื่องเกณฑ์การคิดรุ่นอายุสำหรับรุ่นเยาวชน

โดยรุ่นที่ให้ลงสมัครจะเป็นรุ่น "อายุไม่เกิน"

ยกตัวอย่างเช่น นักกีฬาเกิดพ.ศ.2548 ใช้ปี 2563 ตั้ง

2563-2548 = 15

สามารถลงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีได้

 

ประกาศที่4

ประกาศปรับรุ่นเป็นรุ่นมือ N

โดยยกเลิกระดับมือ S/N

เนื่องด้วยผู้สมัครมีระดับมือS จริงๆน้อยมาก
จึงขอปรับเป็น
รุ่นมือ N 

โดยทางคณะกรรมการจะได้ทำการประเมินมือใหม่
แจ้งสำหรับผู้ที่โอนเงินค่าสมัคร

และยกเลิกการให้ไม่ผ่านของนักกีฬาทั้งหมด

จึงขอให้นักกีฬาผู้จัดการทีม

โปรดตรวจสอบ-ทำการตรวจเช็ค/สมัคร/ยกเลิก

ได้ที่ระดับมือ N
 

 

ประกาศที่1

ได้วันจัดแข่งใหม่แล้วนะครับ
เป็น ส.-อา ที่ 24-25 ตุลาคม 2563

(ศ.ที่23เป็นวันปิยมหาราช เป็นวันหยุดราชการครับ)

ประกาศที่2

ปรับเงินรางวัลทุกระดับมือ ตามมติคณะผู้จัดครับ

 

ประกาศที่3

คู่ที่ผ่านการพิจารณามือแล้ว กรุณาชำระเงิน

ก่อนเวลา 23.59 ของวันที่ 19 ตุลาคม 2563

**หากเลยกำหนดเวลาชำระเงินดังกล่าว
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้จับสลากแบ่งสาย
โดยเลื่อนอับดับต่อไปที่มีความพร้อมขึ้นมาแทนที่ได้ **

    

ณ สนามแบดมินตัน TK ขอนแก่น

 

 สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่     

- แม็ค ฮัลโหล

Tel.: 0991739222
Line : maxkung2528

 

- มูมู่

Tel. : 0969694298
Line : mooccsg

                                             

                                                 

 


ประชาสัมพันธ์
ลำดับหัวข้อเอกสาร