ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 31 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 31 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 14 คู่
คงเหลือ 1 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N
จำนวนที่เปิดรับ 48 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 32 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 32 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 16 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P-
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 21 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 21 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 9 คู่
คงเหลือ 11 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P/P+
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 9 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 9 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 3 คู่
คงเหลือ 7 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภททีม
จำนวนที่เปิดรับ 8 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 0 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 8 คู่