ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ sw (หญิงคู่)
จำนวนที่เปิดรับ 12 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 12 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 8 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S
จำนวนที่เปิดรับ 64 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 64 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 64 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 34 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N begin
จำนวนที่เปิดรับ 42 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 43 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 43 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 21 คู่
คงเหลือ -1 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N pro
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 26 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 26 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 14 คู่
คงเหลือ 6 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P-
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 23 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 23 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 7 คู่
คงเหลือ 9 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P/P-
จำนวนที่เปิดรับ 12 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 8 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 8 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 2 คู่
คงเหลือ 4 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ New Born (ป๊อกแป๊ก/มือใหม่)
จำนวนที่เปิดรับ 47 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 47 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 47 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 19 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ VIP (คู่แฟน/พ่อแม่ลูก/พี่น้อง)
จำนวนที่เปิดรับ 19 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 20 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 20 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 13 คู่
คงเหลือ -1 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ อาวุโส 90 ปี(40+)
จำนวนที่เปิดรับ 12 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 8 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 8 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 2 คู่
คงเหลือ 4 คู่