ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

สนามแข่งขัน : ณ สนามแบดมินตัน ห้างสรรพสินค้า Terminal21 Korat (14-15 มี.ค 63)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่นมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น และเพื่อพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด


ประเภทมือ :

        ประเภทคู่

ประเภทคู่มือ SW (หญิงคู่) 12 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ S 64 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ N begin 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ N pro 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)

ประเภทคู่มือ P-

32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P/P- 12 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ New born (เด็กแรกเกิด/มือใหม่) 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ VIP (คู่แฟน/พ่อแม่ลูก/พี่น้อง) 12 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ อาวุโส 90 (อายุ 40+)  12 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)

 

 
   

 

 

- นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที  ทั้งนี้ ระดับมือต้องผ่านการประเมินมือจากคณะกรรมการ

    

  

                                                        

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ S 10,000 5,000 1,500 1,500
ประเภทคู่มือ SW (หญิงคูู่) 4,000 2,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ N begin 6,000 3,000 1,500 1,500
ประเภทคู่มือ N pro 6,000 3,000 1,500 1,500
ประเภทคู่มือ P- 6,000 3,000 1,500 1,500
ประเภทคู่มือ P/P- 4,000 2,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ New born (เด็กแรกเกิด/มือใหม่) 6,000 3,000 1,500 1,500
ประเภทคู่มือ VIP (คู่แฟน/พ่อแม่ลูก/พี่น้อง) 4,000 2,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ อาวุโส 90 (40+)  4,000 2,000 1,000 1,000
         

 

***ทุกมือมีเงินรางวัลพร้อมของรางวัล

 

อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร 800 บาทต่อคู่

              


ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน : 

RSL Sliver (75)

คูปองลูกละ :  20 บาท/คน 


 

ประเมินมือ  โดยมีเงื่อนไขการประเมินมือ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ใช้ข้อมูลอ้างอิง จากการแข่งขัน รายการอื่นๆ        

2.ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมือ

3.ใช้ข้อมูลจากการแจ้งหมกมือ (ลงต่ำกว่าฝีมือ)