ยินดีต้อนรับ :

หัวข้อ

ลำดับเวลาแข่งขันดังนี้

รายละเอียด

เริ่มแข่งขันดังนี้               1. N                8.30 น.

                                      2. P-start       8.55 น.

                                      3. SW             8.55 น.

                                      4. NP-            11.00 น.

                                      5. P-              11.00 น.

                                      6. P+             11.25 น.

                                      7. Spro          11.50 น.

                                      8. P-pro        13.55 น.

                                      9.N pro         13.55 น.

                                    10.P/P+        15.10 น.

                                    11.S               15.35 น.

                                    12.นุ่มนิ่ม        16.25 น.