ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ SW
จำนวนที่เปิดรับ 12 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 13 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 13 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 13 คู่
คงเหลือ -1 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ นุ่มนิ่ม
จำนวนที่เปิดรับ 12 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 13 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 13 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 13 คู่
คงเหลือ -1 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ S
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 26 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 26 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 26 คู่
คงเหลือ -2 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ S pro
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 38 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 38 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 38 คู่
คงเหลือ -6 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ N
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 32 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 32 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 32 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ N pro
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 16 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 16 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 16 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ N/P-
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 18 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 18 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 18 คู่
คงเหลือ -2 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ P-(start)
จำนวนที่เปิดรับ 12 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 12 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 12 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ P-pro
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 16 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 16 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 16 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ P-
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 16 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 16 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 16 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ P/P+
จำนวนที่เปิดรับ 12 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 12 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 12 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ระดับมือ P+
จำนวนที่เปิดรับ 8 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 8 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 8 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 8 คู่
คงเหลือ 0 คู่