ยินดีต้อนรับ :
การรับสมัครเข้าแข่งขันและการชำระเงิน

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2563

ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด จะหมดสิทธิ์แข่งขัน  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ป้านก โทร.081-753-8016 Line : pani3112 


เตรียมข้อมูล  : ชื่อ-สกุลจริง ชื่อเล่น เพศ พศ.เกิด  รูปภาพนักกีฬาที่ชัดเจน  ก่อนเพื่อการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและรอการยืนยันว่าผ่านจึงชำระค่าสมัคร 

 

การชำระเงิน 

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ขอนแก่น

ชื่อบัญชี นางปณิธาน พันธุ์โยศรี  เลขที่บัญชี 4240009111

 

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินผ่านทาง Line id : pani3112

* หมายเหตุ : เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาโอนเงินตามประเภทที่ตนเองลงสมัครแข่งขัน และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

 

** คู่ที่ผ่านการพิจารณามือแล้ว กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563 

หากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันทันที ! **

 

ประกาศสายการแแข่งขัน

ประกาศสายการแข่งขันใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  (หลังจากประกาศสายแล้ว จะไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวนักกีฬา)