ยินดีต้อนรับ :
กติกาการแข่งขัน

KEEPRO x @CHALONG BADMINTON PHUKET

แข่งแบด ร่วมบุญ 2020

วันที่ 10 -11 ตุลาคม 2563

ณ สนาม @ฉลอง แบดมินตัน จังหวัดภูเก็ต

 

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนวัดโคกกะถิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันได้มีโอกาสแข่งขัน และทดสอบฝีมือ และพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้น

1.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ สำหรับนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน

1.5 เพื่อส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัยเคารพต่อผู้อื่น และกฎกติกา มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 

2. ประเภทการแข่งขัน (*ไม่เวทมือ*)

2.1 ประเภทมือทั่วไป      (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)                   

2.2 ประเภทมือ P            (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

2.3 ประเภทมือ S+          (แข่งแบบแบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out สายบน, ที่ 3 เป็นต้นไป เข้ารอบ Knock out สายล่าง)

2.4 ประเภทมือ S-           (แข่งแบบแบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out สายบน, ที่ 3 เป็นต้นไป เข้ารอบ Knock out สายล่าง)

2.5 ประเภทมือ N           (แข่งแบบแบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out สายบน, ที่ 3 เป็นต้นไป เข้ารอบ Knock out สายล่าง)   

2.6 ประเภทมือ VIP        (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

 

3. เงินรางวัล 

ประเภทการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ

1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

2 รางวัล

ประเภทคู่มือทั่วไป

฿10,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿6,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿3,000

(พร้อมเหรียญรางวัล)

ประเภทคู่มือ P

฿10,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿6,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿3,000

(พร้อมเหรียญรางวัล)

ประเภทคู่มือ S+

฿12,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿8,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿4,000

(พร้อมเหรียญรางวัล)

ประเภทคู่มือ S-

฿12,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿8,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿4,000

(พร้อมเหรียญรางวัล)

ประเภทคู่มือ N

฿12,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿8,000

(พร้อมถ้วยรางวัล)

฿4,000

(พร้อมเหรียญรางวัล)

ประเภทคู่มือ VIP ถ้วยรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล
ประเภทคู่มือ N (สายล่าง)

฿4,000

(พร้อมของที่ระลึก)

฿2,000

(พร้อมของที่ระลึก)

 

ประเภทคู่มือ S- (สายล่าง)

฿4,000

(พร้อมของที่ระลึก)

฿2,000

(พร้อมของที่ระลึก)

 

ประเภทคู่มือ S- (สายล่าง)

฿4,000

(พร้อมของที่ระลึก)

฿2,000

(พร้อมของที่ระลึก)

 
 

รางวัลพิเศษ...

* ผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบ ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย จะได้รับของที่ระลึกจากผู้จัดการแข่งขัน

* รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า (Most Valuable Player)

* รางวัลแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม (Best Costumes)

**เงินรางวัลอาจมีการ เพิ่ม ตามสัดส่วนของจำนวนนักกีฬาที่สมัครในแต่ละประเภทมือ หรืออาจจะยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 

4. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

4.1 ไม่จำกัดภูมิลำเนา สังกัด และเชื้อชาติ

4.2 ผู้สมัครลงแข่งขันทุกประเภท จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

4.3 การสมัครจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้เข้าสมัครได้ให้ข้อมูลชื่อสกุล,สังกัด เบอร์โทรติดต่อให้ชัดเจน และชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

4.4 ผู้สมัครมีสิทธิ์ทำการแข่งขันได้ ไม่เกินคนละ 2 รุ่น

4.5 ผู้สมัครต้องลงแข่งขันในระดับมือของตัวเองหรือลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่าเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เวทมือ

 

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

-              รุ่นมือทั่วไป หมายถึง บุคคลทั่วไป / นักกีฬาระดับฝีมือ นักกีฬาระดับการแข่งขันรายการเก็บคะแนนของสมาคมแบดมินตันฯ

o  และไม่เป็นนักกีฬาทีมชาติ (ยกเว้นนักกีฬาที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป)

o  การพิจารณามือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 

-              รุ่นมือ P หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬา โดยมีพื้นฐานกีฬาแบดมินตันพอสมควร และนักกีฬาทั้งคู่ต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่ 1) ในประเภทนี้ หรือประเภทมืออื่น ๆ ที่สูงกว่ามาก่อน มากกว่าหนึ่งรายการ ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันแข่งขัน

o  การพิจารณามือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

o   (อ้างอิงรายการอื่นๆ ประมาณมือ P- หรือ มือ P)

 

-              รุ่นมือ S+ หมายถึง บุคคลทั่วไป  มีพื้นฐานกีฬาแบดมินตันพอสมควร และนักกีฬาทั้งคู่ต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่ 1) ในประเภทนี้ หรือประเภทมืออื่น ๆ ที่สูงกว่ามาก่อน มากกว่าหนึ่งรายการ ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันแข่งขัน

o  ในกรณีนักกีฬาประเภทเยาวชนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกีฬายุวชน, เยาวชน, SCG ระดับภาคขึ้นไปนักกีฬาชาย อายุต้องไม่เกิน 15 ปี, นักกีฬาหญิง อายุต้องไม่เกิน 17 ปี

o  หรือ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

o  (อ้างอิงรายการอื่นๆ ประมาณมือ S , S+)

 

-              รุ่นมือ S- หมายถึง บุคคลทั่วไป  มีพื้นฐานกีฬาแบดมินตันระดับพอใช้ และนักกีฬาทั้งคู่ต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่ 1) ในประเภทนี้ หรือประเภทมืออื่น ๆ ที่สูงกว่ามาก่อน มากกว่าหนึ่งรายการ ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันแข่งขัน

o  ในกรณีนักกีฬาประเภทเยาวชนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬายุวชน, เยาวชน SCG ระดับภาคขึ้นไปนักกกีฬาชาย อายุต้องไม่เกิน 13 ปี, นักกีฬาหญิง อายุต้องไม่เกิน 14 ปี

o  หรือ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

o   (อ้างอิงรายการอื่นๆ ประมาณมือ S และมือ S-)

 

-              รุ่นมือ N หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เป็นนักกีฬามือใหม่ /หรือ นักกีฬาที่มีประวัติเคยลงทำการแข่งขันในระดับมือ N มาก่อนและทั้งคู่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทมือนี้มาก่อน  หรือนักกีฬาผู้หญิงที่เคยได้รางวัลชนะเลิศในระดับมือ N มาก่อนหน้า อนุญาตให้ลงแข่งได้โดยจะต้องเป็นคู่ผสม และนักกีฬาผู้ชายต้องมีทักษะผลประเมินมือในระดับมือ N แท้ (นักกีฬาผู้ชายที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทมือ N หรือมืออื่นๆ ที่สูงกว่า จะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในระดับมือ N) หรือ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 

4.6 การพิจารณาระดับมือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการผู้พิจารณามือ ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ทักท้วงระดับมือในระยะเวลาที่กำหนด และการตัดสินระดับมือของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4.7 นักกีฬาที่มีประวัติการแข่งขัน (เคยได้รับรางวัล) ต้องเปิดเผยประวัติการการได้รับรางวัลมายังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าหากทราบภายหลังว่ามีประวัติการแข่งขัน (เคยได้รับรางวัล) จะถือว่าเจตนาที่จะหลบมือ คณะกรรมการสามารถปรับระดับมือไประดับที่สูงขึ้นตามดุลพินิจ หรือให้ถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่คืนเงินค่าสมัครใด ๆ

4.8 การประท้วงระดับมือ  ผู้ประท้วงจะต้องวางหลักประกันจำนวน 500 บาท ไว้ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนการยื่นประท้วง และจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผลสำเร็จ หากการประท้วงล้มเหลวหรือไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันจะไม่คืนเงินประกันไม่ว่ากรณีใดๆ การประท้วงจะต้องเป็นการประท้วงซึ่งหน้า ที่ เปิดโอกาสให้ผู้ประท้วง และผู้โดนประท้วงสามารถแสดงหลักฐานที่ชัดเจนต่อกันและกันได้

 

5. การรับสมัคร

            5.1 ทางเว็บไซต์: https://badmintoncompettition.com/2020/keepro/index.php

            5.2 ทาง Line ID: @816crbqm (มี @นำหน้า)

            5.3 ติดตามข้อมูลการจัดแข่งขันทาง Facebook: https://www.facebook.com/chalongbadmintoncourt

            5.4 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 095-4129997 (ดร), ติดต่อสนาม @ฉลองแบดมินตัน โทร. 093-7801118

 

6. วิธีการส่งสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ส่งชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น) เบอร์ติดต่อ พร้อมรูปที่เห็นหน้าชัดเจน

 

7. อัตราค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

            7.1 ค่าสมัครคู่ละ 900 บาท (ยกเว้นประเภทมือ VIP ค่าสมัครคู่ละ 2,000 บาท)

            7.2 ลูกที่ใช้ในการแข่งขัน: KEEPRO (Speed 75) หรือตามที่เหมาะสม

7.3 ค่าลูกจ่ายตามจริง 35 บาท / ลูก / คู่ โดยค่าลูกจำหน่ายเป็นคูปอง ชุดละ 350 บาท โดยจะต้องทำการซื้อคูปองก่อนทำการลงแข่งขัน และมอบคูปองให้กับกรรมการเมื่อทำการแข่งขันจบในแต่ละแมทซ์

            7.4 ชำระค่าสมัครโดยโอนผ่านบัญชีเท่านั้น

             ชื่อบัญชี:

บัญชีเลขที่:

ชื่อธนาคาร:

****เมื่อโอนแล้วกรุณาแจ้งส่งสลิปทางไลน์ไอดี @816crbqm (มี @นำหน้า) เท่านั้น****

 

8. กำหนดการจัดการแข่งขัน

            8.1 รับสมัครแข่งขัน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

            8.2 ประกาศรายชื่อกลุ่มการแบ่งกลุ่ม 8 ตุลาคม 2563

            8.4 ทำการแข่งขัน ในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

9. ข้อตกลงการแข่งขัน

9.1 ไม่อนุญาตให้สมัคร หรือลงทำการแข่งขันแบบเวทมือ (นำมือสูงกว่าระดับมาตีคุม)

9.2 คำตัดสินทุกกรณีของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นข้อยุติ

9.3 การแจ้งมือหมก สามารถส่งหลักฐานเพื่อพิจารณาได้ทางระบบรับสมัครแข่งขัน และต้องแจ้งมือหมกก่อนวันประกาศผลการแบ่งกลุ่ม (วันที่ 8 ตุลาคม 2563)

9.4 การประท้วงใด ๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน นักกีฬา หรือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันที่ทำการแข่งขันจะต้องวางหลักประกันจำนวน 500 บาท/ครั้ง และจะคืนให้ต่อเมื่อการประท้วงเป็นผลสำเร็จเท่านั้น 

9.5 ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ, ประวัติการแข่งขัน เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

9.6 ในวันทำการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบนักกีฬาท่านใด ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น   คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

9.7 การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภทมือ ชื่อ ระดับมือ ประวัติการแข่งขัน พร้อมหลักฐานอย่างละเอียด

9.8 ในกรณีที่นักกีฬาขอถอนตัวจากการแข่งขัน ให้แจ้งถอนตัวก่อนวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน "มิฉะนั้นนักกีฬาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าสมัครแข่งขัน"

9.9 ให้นักกีฬาและผู้ติดตาม ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องการโรคระบาดของสนามอย่างเคร่งครัด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภุมิร่างกายสูงกว่า 37.4 องศา เข้าสนามแข่งขันในทุกกรณี

 

10. กติกาการแข่งขัน

10.1 ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที การแข่งขันเริ่มตรงเวลา หลังจากประกาศเรียกลงสนาม ภายใน 5 นาที ถ้านักกีฬายังไม่ลงสนามจะให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายชนะผ่านในทันที

10.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

10.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

10.4 ในรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point 21 แต้ม (ไม่มีดิวส์) แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่ม คู่ที่ชนะ ได้ 2 คะแนน เสมอ ได้ 1 คะแนน และแพ้ ได้ 0 คะแนน

- กรณีคะแนนในกลุ่มเท่ากัน ให้พิจารณาดูจากผลต่างของคะแนนได้และเสียในทุกเกมส์การแข่งขัน

- นักกีฬาที่ถอนตัวหรือไม่ลงแข่งในเวลาที่กำหนดไว้จะถูกปรับแพ้ และผู้ชนะจะได้คะแนน 2 คะแนน แต่จะไม่ได้รับคะแนนดิบ (ชนะ 0:0)

- กรณีหากผลต่าง และ/หรือ คะแนนดิบเท่ากัน ให้ดูผลการแข่งขัน Head to Head

10.5 ในรอบน๊อคเอ้าท์ขึ้นไป ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point 21 แต้ม ชนะ 2 ใน 3 เกมส์ (ตามกติกาสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ)

10.6 การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

10.7 การควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ความมีสปิริตและความซื่อสัตย์ของนักกีฬาจะทำให้การแข่งขันมีความสนุกและยุติธรรมที่สุด จึงขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านมา ณ ที่นี้ที่ช่วยให้การแข่งขันมีความยุติธรรมที่สุด

10.6 การได้รับบาดเจ็บ (ยกเว้นเลือดออก) ให้ทำการปฐมพยาบาลได้ไม่เกิน 15 นาที / แมทซ์การแข่งขัน

10.7 ระเบียบการแข่งขันนี้ ผิด/ตก ยกเว้นได้ และมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม