ยินดีต้อนรับ :
การรับสมัครเข้าแข่งขันและการชำระเงิน

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง  วันที่ 30 กันยายน 2563

เตรียมข้อมูล  

ชื่อ-สกุลจริง, ชื่อเล่น, เพศ, พศ.เกิด,  รูปภาพนักกีฬา ก่อนเพื่อการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และรอการยืนยันว่าผ่านจึงชำระค่าสมัคร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

Line ID: @816crbqm

 

การชำระเงิน 

ธนาคาร กรุงเทพ  สาขา เซนทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 

ชื่อบัญชี สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต   เลขที่บัญชี  668-0-53859-9

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินผ่านทาง  line_id : @816crbqm

* หมายเหตุ : เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาโอนเงินตามประเภทที่ตนเองลงสมัครแข่งขัน และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

** คู่ที่ผ่านการพิจารณามือแล้ว กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 หากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันทันที! **

 

 

 

ประกาศสายการแแข่งขัน

ประกาศสายการแข่งขันใน วันที่ 8 ตุลาคม 2563  (หลังจากประกาศสายแล้ว จะไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวนักกีฬา)