ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

รองฯ 2รองฯ 1ชนะเลิศสนามแข่งขัน : ณ สนาม @ฉลองแบดมินตัน ภูเก็ต

วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนวัดโคกกะถิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันได้มีโอกาสแข่งขัน และทดสอบฝีมือ และพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้น
1.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ สำหรับนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน
1.5 เพื่อส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัยเคารพต่อผู้อื่น และกฎกติกา มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 

ประเภทมือ :

        ประเภทคู่

ประเภทคู่มือ VIP 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out
ประเภทคู่มือ N 64 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out สายบน, ที่ 3 เป็นต้นไป เข้ารอบ Knock out สายล่าง
ประเภทคู่มือ S- 64 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out สายบน, ที่ 3 เป็นต้นไป เข้ารอบ Knock out สายล่าง)
ประเภทคู่มือ S+ 64 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out สายบน, ที่ 3 เป็นต้นไป เข้ารอบ Knock out สายล่าง)
ประเภทคู่มือ P 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือทั่วไป 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทเยาวชน ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว แข่งแบบ Knock out

- นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที  ทั้งนี้ ระดับมือต้องผ่านการประเมินมือจากคณะกรรมการ

                                                        

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ VIP ถ้วยรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เหรียญรางวั
ประเภทคู่มือ N 12,000 8,000 4,000 4,000
ประเภทคู่มือ N (สายล่าง) 4,000 2,000 - -
ประเภทคู่มือ S- 12,000 8,000 4,000 4,000
ประเภทคู่มือ S- (สายล่าง) 4,000 2,000 - -
ประเภทคู่มือ S+ 12,000 8,000  4,000 4,000
ประเภทคู่มือ S+ (สายล่าง) 4,000 2,000    
ประเภทคู่มือ P 12,000 8,000  4,000  4,000
ประเภทคู่มือทั่วไป 10,000 6,000 3,000 3,000
         
ประเภทเยาวชน  ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
  เหรียญรางวัล + เกียรติบัติ เหรียญรางวัล + เกียรติบัติ เหรียญรางวัล + เกียรติบัติ เหรียญรางวัล + เกียรติบัติ
ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว 8-18 ปี 3,000 2,000 1,000 1,000

***เงินรางวัลประเภทเยาวชน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนนักกีฬาที่สมัครในรุ่นนั้นๆ***

รางวัลพิเศษ...

* ผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบ ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย จะได้รับของที่ระลึกจากผู้จัดการแข่งขัน (เฉพาะสายบน)

* รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า (Most Valuable Player)

* รางวัลแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม (Best Costumes)

**เงินรางวัลอาจมีการ เพิ่ม / ลด ตามสัดส่วนของจำนวนนักกีฬาที่สมัครในแต่ละประเภทมือ หรืออาจจะยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 

อัตราค่าสมัคร

ประเภทประชาชน ค่าสมัคร คู่ละ 900 บาท

ประเภทเยาวชน ค่าสมัคร คนละ 450 บาท (ลูกแบดฟรี)

*ประเภทมือ VIP ค่าสมัครคู่ละ 2,000 บาท

              

ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน : KEEPRO (Speed 75) หรือตามที่เหมาะสม

คูปอง (ชุดละ) :  350 บาท

 

ประเมินมือ  โดยมีเงื่อนไขการประเมินมือ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ใช้ข้อมูลอ้างอิง จากการแข่งขัน รายการอื่นๆ        

2.ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมือ

3.ใช้ข้อมูลจากการแจ้งหมกมือ (ลงต่ำกว่าฝีมือ)