ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N
จำนวนที่เปิดรับ 27 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 27 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 27 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 25 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S-
จำนวนที่เปิดรับ 35 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 35 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 35 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 29 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S+
จำนวนที่เปิดรับ 19 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 19 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 19 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 13 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P
จำนวนที่เปิดรับ 5 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 5 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 5 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 2 คู่
คงเหลือ 0 คู่