ยินดีต้อนรับ :
การรับสมัครเข้าแข่งขันและการชำระเงิน

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง  วันที่ 5 ธันวาคม 2562

เตรียมข้อมูล  

ชื่อ-สกุลจริง ชื่อเล่น เพศ พศ.เกิด  รูปภาพนักกีฬา ก่อนเพื่อการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและรอการยืนยันว่าผ่านจึงชำระค่าสมัคร 

 

 

การชำระเงิน 

ธนาคาร กสิกรไทย   

ชื่อบัญชี นายณัฐพล จารุสิริวัฒน์   เลขที่บัญชี  035-8-98384-7

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินผ่านทางผู้จัดการแข่งขัน

* หมายเหตุ : เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาโอนเงินตามประเภทที่ตนเองลงสมัครแข่งขัน และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

** คู่ที่ผ่านการพิจารณามือแล้ว กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2562**

 

 

 

ประกาศสายการแแข่งขัน

ประกาศสายการแข่งขันภายใน วันที่ 12 ธันวามคม 2562