ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N หญิง
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 8 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 8 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N รวม
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 27 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 27 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 1 คู่
คงเหลือ 5 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N mix
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 17 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 17 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 2 คู่
คงเหลือ -1 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N 35
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 14 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 14 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 6 คู่
คงเหลือ 10 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ S
จำนวนที่เปิดรับ 48 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 35 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 35 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 4 คู่
คงเหลือ 13 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ P-
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 12 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 1 คู่
คงเหลือ 20 คู่