ยินดีต้อนรับ :
การรับสมัครเข้าแข่งขันและการชำระเงิน

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ xxxxxxxxxx  

สอบถามข้อมูลได้ที่  

        Tel : xxxxxxx Line ID : xxxxxxxx

เตรียมข้อมูล  

ชื่อ-สกุลจริง ชื่อเล่น เพศ พศ.เกิด  รูปภาพนักกีฬา ก่อนเพื่อการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและรอการยืนยันว่าผ่านจึงชำระค่าสมัคร 

 

การชำระเงิน 

ธนาคาร xxxxxxxx สาขา xxxxxxxxxxxxx

ชื่อบัญชี xxxxxxxxxxxxxx  เลขที่บัญชี xxxxxxxxxx

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินผ่านทาง line_id  : xxxxxxxx

* หมายเหตุ : เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาโอนเงินตามประเภทที่ตนเองลงสมัครแข่งขัน และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

และรบกวนโอนเป็นจุดทศนิยม เพื่อสะดวกในการตรวจเช็คข้อมูล

** คู่ที่ผ่านการพิจารณามือแล้ว กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ xxxxxxxx หากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันทันที! **

 

 

 

ประกาศสายการแแข่งขัน

ประกาศสายการแข่งขันใน วันที่ XXXxxxxxx   (หลังจากประกาศสายแล้ว จะไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวนักกีฬา)