ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

สนามแข่งขัน : สนามแบดมินตัน xxxxxxxxx

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่นมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น และเพื่อพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด


ประเภทมือ :

        ประเภทคู่

ประเภทคู่มือ M มือใหม่ 24 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ S 48 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P-MIX 48 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P- 48 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P/P+ 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)

 

      

      นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที โดยไม่คืนค่าสมัคร ทั้งนี้ระดับมือสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงจากรายการอื่น ๆ ได้

เงินรางวัล : เงินรางวัลพร้อมถ้วย ทุกอันดับ

                                                            

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ M (มือใหม่) 6,000 4,000 2,000 2,000
ประเภทคู่มือ S 10,000 5,000 3,000 3,000
ประเภทคู่มือ P-MIX 10,000 5,000  3,000 3,000
ประเภทคู่มือ P- 10,000 5,000 3,000 3,000
ประเภทคู่มือ P/P+ 8,000 4,000 2,500 2,500

 

ค่าสมัคร : คู่ละ xxxx  บาท
               


ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน : xxxxx

คูปองลูกละ : XXXX บาท/คน/ลูก


 

การพิจารณาระดับฝีมือ

1. คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระดับฝีมือแต่ละท่าน โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
2. ให้หัวหน้าทีมที่ส่งทำการแข่งขันรับรองระดับฝีมือ พร้อมเบอร์โทรติดต่อของหัวหน้าทีม
3. ในการสมัครกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อของนักกีฬา
4. นักกีฬาที่สนใจสมัครการแข่งขัน แต่ไม่ทราบถึงระดับฝีมือของตัวเอง สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
    - เข้ามาทดสอบฝีมือให้คณะกรรมการพิจารณามือ ที่คอร์ทแบดมินตัน 
xxxxxxxxx